KUPUJUĆI DOMAĆE ne samo da ćemo jačati ekonomiju, već i sačuvati mnoga radna mjesta

Brojni su načini na koje možemo zaštititi i unaprijediti domaću proizvodnju i kompanije.

Jedan od njih svakako je i kupovina domaćih proizvoda.

Ove godine domaće kompanije imat će prednost u postupcima javnih nabavki. Razlog za to je da se ublaže neželjene posljedice po domaću privredu i ekonomiju. A da su posljedice već itekako vidljive pokazuje i činjenica da je više od 20 hiljada radnih mjesta je ugašeno u protekla tri mjeseca.

Na udaru su bila mnoga preduzeća, mala posebno. Upravo zato, Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku da je prilikom obračuna cijena ponuda, ugovorno tijelo obavezno umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg od 30 posto u postupcima javnih nabavki.

Šta to znači u praktičnom smislu, za Hayat TV je pojasnio Aziz Šunje, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

  • Ako imamo dvije firme koje apliciraju u javnim nabavkama, inozemnu i domaću, i ako obje firme ispunjavaju sve potrebne kriterije osim faktora cijena, onda se primjenjuje taj preferencijalni faktor od 30%. To znači da ako inozemna firma ponudi cijenu od 100 jedinica, a domaća od 140 jedinica i svi ostali kriteriji javnih nabavki su zadovoljeni na traženi način, tih 140 se umanjuje za 30%, drugim riječima, množi se sa 0,7 i 140 x 0,7 je 98, u tom slučaju posao dobije domaća firma – kazao je profesor Šunje.

Pored toga, kaže, kako su višestruki efekti Odluke. Domaća firma će dobiti posao, zaposliti ljude, sačuvati radna mjesta, platiti poreze po istoj razini.

Iz Privredne komore FBiH uputili su apel kompanijama da iskoriste ovu priliku koja se neće ponoviti. Kažu kako je važno da pripreme kvalitetne ponude, da ne padaju na tehničkim kriterijima, da se maksimalno udruže tamo gdje ne mogu sami da nastupe, da idu konzorciono kao domaći proizvođači kako bi sav novac kroz Javne nabavke ostao u BiH.

  • Na taj način oni mogu da se pozicioniraju da dobiju neku svoju dodatnu snagu, da nakon te godine mogu da nastupaju i na inozemnom tržištu i budu brendirani, stabilno pozicionirani dobavljači roba i usluga svim domaćim kompanijama – kazao je Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH.

Pored izgrađenog brenda i dobre pozicije na tržištu, kompanije, odnosno poslodavci, sačuvat će radna mjesta. A to je jedan od osnovnih ciljeva ove Odluke.

Hayat.ba