Kuća Begića/Silajdžića najstariji primjer tradicionalne bosanske arhitekture šireg radovljanskog kraja

Kuća Begića/Silajdžića nalazi se u selu Tujlići, mjesna zajednica Radovlje, i predstavlja najstariji primjer tradicionalne bosanske arhitekture šireg radovljanskog kraja. Radi se o stambenom objektu iz druge polovine 19. stoljeća lociranom na izdignutoj terasi na dominantnom položaju u gornjem dijelu seoskog područja. Originalno u vlasništvu porodice Begić, jedna polovina kuće, doseljenjem porodice Silajdžić sa Sebinja u Tujliće nakon I svjetskog rata, prelazi u posjed Hašima Silajdžije i od tada pa sve do danas ostaje u vlasništvu porodice Silajdžić.

Iako tačno vrijeme izgradnje objekta nije poznato, na osnovu usmenih predanja starijih članova uže porodice Silajdžić (Aiša Silajdžić 90 god., Muzafer Silajdžić 89 god.) može se zaključiti da je kuća sagrađena nekada tokom druge polovine 19. stoljeća kao jedan od prvih objekata na području današnjeg sela Tujlići. Kako kazuju stariji članovi porodice, na jednoj od greda unutar kuće ugravirana je godina izgradnje kuće, ali to još uvijek nije provjereno.

U arhitektonskom smislu, osnovna obilježja objekta su izrazito kompaktna kubusna struktura od čerpića i drvenih greda s krovom na četiri vode, blago izbačeni doksat na istočnoj strani, drveni trijem (kamarija) s mušepcima na južnoj strani kuće, prozori s demirima te snažno izbačeni portik koji sjeverno pročelje kuće dijeli na dva jednaka dijela.

Objekat je danas izgubio svoju stambenu funkciju te više nije u upotrebi zbog izuzetno lošeg stanja očuvanosti (krhka unutrašnja drvena struktura, oronula fasada, polomljeni prozori…).

Zbog svoje ambijentalne vrijednosti i arhitektonskog značaja kuća porodica Begić/Silajdžić predstavlja jedinstven kulturno-historijski spomenik i kao takav iziskuje implementiranje hitnih mjera zaštite i konzervacije u svrhu očuvanja lokalne tradicijske kulture i jačanja kulturnih odnosno turističkih kapaciteta grada Visoko i njegovih ruralnih sredina.

 

Tarik Silajdžić/ViPromo