KRVAVA RIJEKA RADOVALJKA: Saopštenje iz Mjesne zajednice Radovlje

U drugom bajramskom danu od strane većeg broja stanovnika i prolaznika naša MZ često je obavještavana o zabrinutosti uslijed pojave “krvave vode”!?

Naime, veći broj njih uočio je da je rijeka Radovaljka u ovim danima jako crvena, odnosno u istoj se nalaze i istom teku veće količine krvi.

Nismo ovlašteni niti nadležni da ispitujemo izvor sa kojeg dolazi, niti nam je to namjera, ali znajući da na području naše MZ egzistira Udruženje građana “Eko Radovaljka”, ovo je otvoreno pitanje za iste, da li su upoznati sa incidentom i šta su poduzeli u cilju zaštite flore i faune u rijeci koji će sigurno trpiti posljedice ovog stanja.

Dužnost nam je bila da vas obavijestimo o onome to je predmet vašeg interesovanja i vjerujemo da će se ovakve aktivnosti ubuduće prevazići, te da naša rijeka Radovaljka neće krvava teći jer za to razloga nema.

Savjet MZ Radovlje