Nakon što je Odlukom Vlade FBiH od 29.05.2020. stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) prestalo sa 31.05., Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donosi naredbe i odluke koje su obavezujuće za krizne štabove kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.

Novom naredbom mjere iz ranije naredbe produžene su za narednih 14 dana. Naredbom je obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno dva metra, kao i u otvorenom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra između osoba.

Usljed pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije u novoj naredbi zadržana je restriktivnija odredba o okupljanju prema kojoj je “dozvoljeno okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uvjetima: ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru”, stoji u naredbi uz napomenu kako su “za provođenje mjera na skupovima odgovorni organizatori okupljanja”.

-Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa sukladno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim štabovima kantonalnih ministarstvima zdravstva – stoji u naredbi koja je na snazi.

Iz Kriznog štaba FMZ napominju kako je kantonalnim zakonima o javnom okupljanju već regulirano da nadležni policijski organi kantona mogu zabraniti održavanje javnih priredbi, ako bi održavanjem javne priredbe moglo dovesti do ozbiljnijeg ugrožavanja zdravlja ljudi, te potcrtavaju kako je veoma bitno da uz sve što je učinjeno i što se čini na nivou FBiH, rukovođenje krizom ima i lokalni segment:

– U vrijeme kada imamo lokalnu transmisiju, i kada se situacija razlikuje po kantonima/županijama, veoma je bitno da se mjere donose na lokalnoj razini te stoga djelovanje kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva ima posebnu važnost – kažu iz Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, napominjući kako se Naredbom Kriznog štaba koja je na snazi, kao i ranijim naredbama, dozvoljava kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

– Kantoni imaju mogućnost da u skladu s epidemiološkom situacijom u slučaju potrebe donose restriktivnije mjere. Epidemiološka situacija nije ista u svim kantonima Federacije BiH, te je stoga važno da kantoni, ali i općine u skladu s naredbom Kriznog štaba FMZ kojom im je to dozvoljeno – i u skladu s epidemiološkom situacijom donesu potrebne restriktivnije mjere kako bi se na tim područjima zaustavilo širenje infekcije – napominju, te pozivaju sve da se zajednički uključe, s obzirom da sve navedeno nije samo pitanje zdravstva, već zajedničkog djelovanja sa stanovništvom, ali i pitanje drugih institucija:

– U okolnostima ove ozbiljne javnozdravstvene krize bez presedana u svijetu, svi se trebaju aktivnije uključiti, preuzeti svoj dio odgovornosti i dati maksimalan doprinos u svom polju djelovanja. Krizni štab FMZ i Federalno ministarstvo zdravstva čine sve što je u okvirima njihovog djelovanja i nadležnostima, kao što to treba da rade i svi ostali akteri – vlade, ministarstva, javne institucije i organizacije koje su dužne postupati u okolnostima epidemije. Uz sve što je urađeno, za adekvatan odgovor na pojavu COVID-19 u našoj zemlji potrebni su maksimalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija i ustanova, tako i drugih javnih institucija na svim nivoima vlasti, medija, kao i svakog građanina pojedinačno.

Kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naredbom je naloženo da u saradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju rad ugostiteljskih objekata na području kantona ne duže od 23:00 sata.

Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu, odnosno mjerodavnim općinskim i gradskim inspektorima naloženo je da kontinuirano kontroliraju provođenje naredbe u dijelu koji se odnosi na striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH za sve one na koje se preporuke odnose, te u skladu sa svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje krivičnih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za krivična djela kažnjiva po Krivičnom zakonu Federacije BiH. Od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužilaštva traži se hitno postupanje po podnesenim krivičnim prijavama iz točke 5. ove naredbe, u skladu s njihovim ovlastima.

Stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da zbog COVID-19 epidemiološke situacije izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a u slučaju pojave nekih od simptoma kao što su povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog domaćinstva da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako bi dobili daljnje upute.

– Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena njega. Preporučuje se najprije kontaktirati telefonom porodičnog ljekara, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili ljekarski savjet – stoji između ostalog u preporukama Kriznog štaba FMZ.

faktor.ba