KOVAČIĆI BEZ KOVAČA

Lijepi su ili lijepo je. Kovačići kao naselje uz Šačiće i Uvoriće (Gornje) uklopiše se u džemat Uvorići i u 12 džemata MIZ Gračanica. Nekako s’ proljeća, a pred vrijeme iftara tako su mirni. Osigurani, podzidani sa jedne strane. Zastava malo izgubila plavu i žutu boju, al’ sad će odmori poviš sela. Nekako ih je ljepše gledati sa visine livada gdje su dalekovodi i put ka Trakinim Barama ili Gornjim Porječanima, možda Smršnici. Košnica ima, ali džanarika, ta crvenolisna šljiva kao da nije još probeharala. Behara fali. Zato nema ni pčela. Ima mačaka. Baš, baš. Domaćih pasa manje. Niko ne zna porijeklo imena Kovačići, ali mještani kažu da kompletan kraj zrači dobrom energijom, pa su najbolji doktori, spikeri i majstori baš iz lijevog kraka Uvorića. Tačno iznad Kovačića gusta šuma tankih stabala crnogorice. Vazdušna banja. Kovačići. Lijepi izdaleka, još ljepši izbliza (“iz bliza”). Pravi visočki Pariz.