KORUPCIJA NIJE PROBLEM POJEDINCA: Pružanje podrške građanima u borbi protiv korupcije

Grupa ste građana koja se suočava sa korupcijom u vašoj zajednici i zbog toga ne možete da ostvarite pravo koje pripada vama ili širem krugu ljudi?

Trpite posljedice loših odluka donesenih uslijed zloupotrebe položaja ovlaštenih lica ili nezakonitog postupanja vlasti?

Više informacija o dobijanju podrške vašim inicijativama u daljoj borbi protiv korupcije dostupno je klikom na LINK