Konkurs za upis učenika u prvi razred MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko

Obavještavamo učenike završnih razreda osnovnih škola da je u “Našoj riječi” od 9.6.2020. godine objavljen konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2020/2021. godini. Učenici se mogu prijaviti za upis u sljedeća stručna zvanja i zanimanja koja nudi naša škola:

R.B.Stručno zvanjeZanimanjeBroj odjeljenjaBroj učenika
         1.         Ekonomski tehničar122
         2.         Elektrotehničar računarske tehnike i automatike244
         3.         Tehničar drumskog saobraćaja122
         4.         Hotelsko-turistički tehničar122
         5.         Poljoprivredni tehničar – opći smjer122
         6.         Građevinski tehničar122
         7.         Tekstilni tehničar – konfekcionar122
         8.         ProdavačProdavač122
         9.         Frizer – vlasuljarFrizer – vlasuljar122
       10.       BravarBravar0,511
       11.       ZavarivačZavarivač0,511
       12.       ElektromehaničarElektromehaničar0,511
       13.       ElektroinstalaterElektroinstalater0,511
       14.       AutomehaničarAutomehaničar122

Za upis u tehničke škole konkurs traje od 9.6.2020. godine do 16.6.2020. godine.

Za upis u stručne škole konkurs traje od 9.6.2020. godine do 19.6.2020. godine.

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Zahtjev za upis (poseban formular – preuzima se u školi)
  2. Izvod iz Matične knjige rođenih
  3. Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  4. Originalno uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu
  5. Anketni upitnik , potpisan od strane učenika, koji sadrži podatke o učeniku i podatke o izabranim a), b) i c) opcijama zvanja/zanimanja (obrazac preuzeti u školi)
  6. Drugu dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.

Dokumentacija se predaje u vremenu od 8 00 do 13 00 sati.