Konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda Bejtu-l-mal Islamske zajednice za sve srednjoškolce i studente

Na osnovu člana 2. i člana 5. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima / studentima Rijaset Islamske zajednice u Bosni I Hercegovini – Ured za društvenu brigu raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu 160 stipendija u školskoj / akademskoj 2019 / 20. godini iz Fonda Bejtu-l-mal

 1. Za studente – 100 stipendija
 2. Za učenike srednjih škola – 40 stipendija
 3. Za učenike i studente sa posebnim potrebama – 20 stipendija

I

Pravo za prijavu na konkurs imaju:

 1. svi redovni učenici i studenti u Bosni i Hercegovini
 2. učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu
 3. učenici kojima prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole iznosi najmanje 4,50
 4. studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena 8,50 u prethodnoj godini
 5. učenici i studenti sa posebnim potrebama izuzimaju se iz navedenih kriterija

II

Stipendije se dodjeljuju za školsku / akademsku 2019 / 20. godinu počevši od 01. Septembra 2019. do 01. oktobra 2020. godine u mjesečnom iznosu od po:

 • 100,00 KM za učenike srednjih škola (deset mjesečnih rata);
 • 100,00 KM za studente prvog ciklusa studija (dvanaest mjesečnih rata);

III

OPĆI KRITERIJI:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da je redovan učenik jedne od medresa koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili učenik neke od ostalih srednjih škola u BiH;
 3. da je student na jednoj od visoko-školskih ustanova koje djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH ili neke od javnih visoko-školskih ustanova na području BiH;
 4. da posjeduje potrebnu dokumentaciju kao dokaz o redovnom školovanju;
 5. da posjeduje dokumentaciju o prosjeku ocjena ;
 6. da posjeduje dokumentaciju o socio-ekonomskom statusu porodice;
 7. da je saglasan sa svim pravima i obavezama koji se definišu ugovorom o dodjeli stipendije;
 8. da učenici nisu stariji od 20 a studenti od 30 godina.

IV

Komisija za razmatranje molbi i dodjelu stipendija će utvrditi broj stipendija a na prijedlog rukovodioca Ureda za društvenu brigu prema slijedećem:

 • Stipendije prema socijalnom statusu;
 • Stipendije prema uspjehu;
 • Stipendije za učenike i studente sa posebnim potrebama;

V

POTREBNA DOKUMENTACIJA

a) Opća

 1. Zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti klikom ovdje ili u sjedištu Rijaseta – Zelenih beretki br. 17);
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Uvjerenje o redovnom upisu u školsku / akademsku 2019 / 20. godinu;
 4. Kopiju svjedočanstva i diplome završnog razreda srednje škole
 5. Kopiju indexa (prve i druge stranice)
 6. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini)
 7. Pismena izjava podnosioca zahtjeva da nije i da neće biti stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje i ovjerava u općini);
 8. Pismena izjava kandidata kojom se daje saglasnost Uredu za društvenu brigu za objavu ličnih podataka prilikom objave rezultata Konkursa na elektronskim i printanim medijima Islamske zajednice u BiH (izjava se daje i ovjerava u općini).

b) Dokumentacija koja se boduje

 1. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita ;
 2. Dokaz o posebnim priznanjima I uspjesima prilikom školovanja I pohađanja mektebske nastave za proteklu godinu;
 3. Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima / primanjima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva po osnovu : radnog odnosa – platna lista, penzije – ček penzije, invaliditeta – ček invalidnine, nezaposlenosti – uvjerenje Zavoda za zapošljavanje
 4. Dokazi za roditelje: šehidska porodica, bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja (ovjeren u općini)
 5. Dokaz o ličnom invaliditetu (ovjeren u općini)
 6. Dokaz o redovnom školovanju učenika / studenata u porodici (ovjeren u općini)

VI

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČENIKE I STUDENTE SA POSEBNIM POTREBAMA

 1. Zahtjev za dodjelu stipendije
 2. Potvrda o upisu školske 2019/20 godine
 3. Uvjerenje o invaliditetu
 4. Izjava da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica

VII

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 15. novembar 2019. godine.

VIII

Rezultati Konkursa će biti objavljeni početkom januara 2020. godine na internet stranici Islamske zajednice, Radiju Bir i Islamskim informativnim novinama Preporod.

IX

Nepotpuni zahtjevi i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

X

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično na adresu:

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
Ured za društvenu brigu
Zelenih beretki br. 17
71000 Sarajevo