KONKURS – terenski geolog Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”

Na osnovu člana 15. stav (5) Statuta Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”, objavljuje se 

KONKURS

za zaključivanje Ugovora o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci za radno mjesto

1.Terenski geolog Fondacije – 1 izvršilac

OPŠTI USLOVI: 

– da je stariji od 18 godina;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost i da može obavljati terenske zadatke;

– da nije osuđivan za krivična djela.