KONJIČKI KLUB “VISOKO” bilježi uspješnu takmičarsku sezonu

U organizaciji Konjičkog kluba “Sarajevo” 06.09.2020. je održano I kolo kupa daljinskog jahanja. Sara Čehajić iz KK “Visoko” je uspješno završila 40km trku na grlu Pasha te osvojila 2. mjesto. Ali Čehajić je uspješno završio 40km kvalifikaciju na grlu Hafija. Jahači Iman Krupalija na grlu Sansal i Amina Hajrić na grlu El Zilal Samantha su uspješno završile 20km kvalifikaciju.

Konjički klub “Visoko” i dalje nastavlja raditi sa mladima osposobljavajući ih za uspješne sportiste.