Konačna preliminarna lista redovnih studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2019/2020.godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko- dobojskog kantona, Komisija je sačinila Konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu studentske stipendije.

Konačna preliminarna lista može se pogledati na oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici Grada Visoko, počev od 23.04.2020.godine.

U skladu sa konkursnom procedurom, Konačna preliminarna lista se dostavlja Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona radi dodatnih provjera.

Prilog: Konačna preliminarna lista