Koliko se do sada građana i firmi obratilo bankama u BiH za odgodu plaćanja kredita

Iz Udruženja banaka BiH potvrdili su da se za moratorij na otplatu kredita do sada prijavilo desetak posto građana i otprilike isto toliko i firmi.

– Jasno je da se očekuje da će moratorij zatražiti još više građana i firmi jer je ovaj proces tek započeo. Ovo još nisu velike brojke, a sve zavisi koliko će trajati pandemija koronavirusa – izjavio je za Faktor Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka BiH.

– Dok traje moratorij na otplatu kredita, neće biti nikakvih novih troškova. Ostaje sve isto sa klijentima kako je ugovorom definirano i neće se morati ponovo plaćati za osiguranje uzetih kredita. Razgovarali smo sa odgovornim u entitetskim agencijama za bankarstvo i sve što se radi na odgodi plaćanja kredita, važi isto u Federaciji BiH i Republici Srpskoj – kaže Kutle.

Kada je riječ o tome ko ima pravo na odgodu u otplati kreditnih obaveza, iz Udruženja banaka navode da prema odlukama agencija pravo na posebne mjere mogu ostvariti klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom. To znači da je njihova kreditna sposobnost pogoršana, odnosno izvori za otplatu smanjeni čime je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci.

Ukoliko se radi o klijentu fizičkom licu, u praktičnom smislu to znači da nema mogućnost za rad usljed oboljenja, boravka u karantinu ili samoizolaciji. Nema mogućnost za rad usljed gubitka posla jer je kompanija u kojoj je radio zapala u probleme zbog koronavirusa. Zatim da su klijentu značajno smanjeni prihodi zbog pojave koronavirusa, te drugi slučajevi u kojima je njegova kreditna sposobnost ugrožena zbog pandemije.

Ukoliko se radi o klijentu pravnom licu, to znači da mu je smanjena likvidnost/solventnost pojavom koronavirusa. Da mu dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati proizvode ili usluge, te je klijent privremeno obustavio proizvodnju. Da su mu kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu. Da su zaposlenici klijenta zaraženi, te je klijent odlukom nadležnih organa morao zatvoriti svoje pogone, kao i to da je poslovanje klijenta pretrpjelo štetu na neki drugi način zbog koronavirusa.

U vezi s podnošenjem zahtjeva iz Udruženja banaka pojašnjavaju da klijenti samostalno trebaju kontaktirati banku i podnijeti zahtjev za odgodu plaćanja kreditnih obaveza. Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema banci će se podnositi zavisno od poslovne odluke konkretne banke. U nekim slučajevima će to biti isključivo putem internet stranice, a kod nekih drugih banaka će moći telefonski i/ili mailom.

Na pitanje šta podrazumijeva privremeni moratorij iz Udruženja banaka su odgovorili da banke mogu klijentu odobriti moratorij sa maksimalnim rokom trajanja do ukidanja proglašenja stanja “Prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine”. Taj moratorij znači da će klijentu banke odložiti plaćanje obaveza do ukidanja proglašenja stanja nesreće.

Naveli su još da rok do kada se može podnijeti zahtjev nije ograničen.

Faktor / R. Dautefendić