Klub vijećnika SDA Visoko uložio sedam amandmana na Prijedlog Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu

Budžet: SDA Visoko u svojim amandmanima traži više sredstava za poljoprivredu, vjerske zajednice, vangradsku javnu rasvjetu, podršku biznisu, turizmu, sportu i Domu zdravlja Visoko

Klub vijećnika SDA Visoko uložio je jučer sedam amandmana na Prijedlog Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu. Svi predloženi amandmani tiču se potrebe za racionalnim trošenjem budžeta u cilju podizanja kvaliteta života svih stanovnika Visokog – bez podjela, kao i u cilju razvoja i jačanja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača.

Visoko već godinama tavori u mjestu, pa čak i nazaduje, a budžet se troši netransparentno, od čega korist imaju samo gradonačelnica i pojedinci blisku njoj. U proteklih 7 godina upravljanja budžetom gradska vlast je potrošila 70 miliona KM. Na žalost, vidi li neko u šta?

Uvećanje poticaja za poljoprivredu

Prvi Amandman odnosi se na uvećanje poticajnih sredstva za poljoprivredu, i to sa planiranih 120.000,00 KM, na 500.000,00 KM.

– Visoko ima sve predispozicije za razvoj poljoprivrede. Broj poljoprivrednih proizvođača je u porastu, i smatramo da je potreban nov i strateški pristup razvoja ove grane privrede. Visoko gravitira Sarajevu, tržištu koje je trenutno najpotentnije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i regije. Neshvatljiv je ovakav maćehinski odnos gradske vlasti prema vlastitim ljudima koji žele proizvoditi. Treba podržati sve one koji žele vlastitim radom biti uspješni i konkurentni na tržištu. Poljoprivrednici Visokog su po rezultatima koje ostvaruju unatoč nebrizi lokalnih vlasti, ponajbolji u ZDK. Zato se s pravom pitaju kome smetaju, i čime su zaslužili ovakav maćehinski odnos nekada općinskih, a sada već gradskih vlasti!?

Pomoć vjerskim zajednicama

Traži se povećanje pomoći vjerskim zajednicama sa 20.000 KM na 100.000 KM.

– Obzirom na značaj vjerskih zajednica na području općine Visoko mišljenja smo da je neophodno povećati ovaj transfer za 80.000KM. Ni pomenuta sredstva nisu dovoljna podrška, ali jesu motivirajuća u smislu podrške u radu istih, te prepoznavanja njihovog rada kroz budžet općine Visoko. Posebno ako znamo da je finansiranje vjerskih zajednica vezano isključivo za članarine.

Vangradska javna rasvjeta

Traži se i povećanje sredstava namijenjenih za vangradsku javnu rasvjetu sa planiranih 50.000 KM, na 100.000 KM.

– Na području općine Visoko postoji značajan broj izgrađenih  javnih rasvjeta koje se ne finansiraju iz budžeta općine Visoko. Značajan dio tih rasvjeta je izgrađen najvećim dijelom od finansijskih sredstava građana. Mišljenja smo da bi općina Visoko trebala dati značajniju podršku u subvencioniranju troškova javne rasvjete, jer koliko nam je svima poznato da građani solidarno plaćaju istu tako što se sredstva prikupljaju na mjesečnom nivou od građana. Ovom izmjenom omogućili bismo vangradskim mjesnim zajednicama podršku i olakšanje u procesu prikupljanja finansijskih sredstava i subvencionirali pozitivne primjere gdje su građani svojim doprinosom i izdvajanjem finansijskih sredstava pomogli da općina bude osvjetljenija.

Podrška biznisu

Traži se i povećanje podrške biznisu, privrednicima i obrtnicima sa planiranih 60.000 KM, na 200.000 KM. Grad Visoko treba da bude opredijeljen da potiče razvoj privrede i stvara dobar poslovni ambijent. Strateško opredjeljenje Grada Visoko treba da bude podrška privredi i razvoju poduzetništva, a mali obrti mogu biti osnova za kreiranje svijesti i poduzetničkog ambijenta. Naš cilj treba biti da omogućimo privrednicima lakše poslovanje, bolju produktivnost i profit, što će u perspektivi omogućiti nova zapošljavanja i bolji standard građana.

Također, mi moramo stimulirati građane, potencijalne obrtnike, koji nisu do sada iz raznih razloga registrirali svoje obrte, a žele da rade, kako bi konačno napravili taj korak. Pored navedenog moramo davati podršku novoosnovanim obrtima koji su pokazali da mogu opstati na tržištu kako bismo ojačali njihova radna mjesta.

Ako ne dođe do povećanja transfera za poticaj biznisu, privrednicima i obrtnicima, to govori o namjerama vlasti jer isti nemaju suštinske podrške od lokalne zajednice! Grad Visoko uopće ne podržava privredu i njen opstanak, a niti razvoj. Mislimo da je krajnje vrijeme da se uozbilji i uveća transfer, i to adekvatnim programima utroška na način da bude injekcija razvoju privrede.

Razvoj turizma

Traži se i podrška razvoju turizma sa planiranih 20.000 KM, na 100.000 KM.

– Grad Visoko ima dobre predispozicije za razvoj turizma, čemu svjedoče i brojni turisti u našem gradu. Podrška turizmu u iznosu od 20.000KM je smiješna i žalosna, pogotovo ako želimo da se ova privredna grana sve više razvija u narednom periodu. Mišljenja smo da razvoj ”seoskog” turizma daje dobru osnovu u dijelu ponude, a i smještajnih kapaciteta. Pomenuto postaje generator razvoja lokalne zajednice.

Podrška sportu

Traži se podrška za ostale sportske aktivnosti i takmičenja sa planiranih 50.000 KM, na 100.000 KM.

– Grad Visoko jako malo ulaže za razvoj sporta, te je neophodno pored podrške ligaškom sportu osigurati sredstva i za ostale sportske klubove, kako bi naša djeca mogla da razvijaju sportski duh i ostvaruju dobre sportske rezultate. Podržimo zato sve sportiste i sve klubove.

Sufinansiranje nabavke opreme za Dom zdravlja Visoko

Kod sufinansiranja nabavke opreme za JP i JU čiji je osnivač Grad planiran je iznos od 50.000 KM. Smatramo potrebnim sredstva uvećati za 300.000 KM, tako da ista iznose 350.000 KM.

– Neophodno je planirati nabavku opreme za Dom zdravlja Visoko i to digitalnog RTG aparata, novog ultrazvuka za ginekologiju, novog sanitetskog vozila, defiblatora za hitnu i ostale neophodne opreme kako bi usluge Doma zdravlja bile na visokom nivou i kako bi korist imali svi građani grada.

Visoko zaslužuje i može puno, puno bolje!

SDA OO VISOKO