Katastrofalan učinak Amre Babić: U proteklom mandatu od 40 obećanja samo 5 potpuno realizirano!

Analiza: Obećano – Neurađeno

Zašto je gradonačelnica Amra Babić velika greška?!

U periodu koji je iza nas nastojali smo ukazati na katastrofalno loše poteze koje je vukla vlast u Visokom u posljednjem mandatu. Ovaj put donosimo analizu rada te vlasti po metodu obećano – urađeno. Nažalost, sudeći po tome koliko je od onoga što je gradonačelnica obećala zaista realizirano, ovu analizu smo morali nasloviti sa Obećano – Neurađeno.

Nakon ove analize potpuno je jasno zašto Amra Babić više neće dobiti povjerenje građana. Ovako loš učinak je odgovor na pitanje koje smo u proteklom periodu postavljali, gdje je potrošeno 70 miliona KM budžeta? Najmanjim dijelom u kapitalne investicije i povećanje kvaliteta života građana, a najviše u potrošnju, plaće, putovanja i derneke, penale i pogrešno upravljanje javnim dobrom.

Dakle, gradonačelnica Babić navela je 40 obećanja, tj. 40 kapitalnih projekata u svom Programu 2016 – 2020. Od ukupno 40 obećanja čak 35 ih nije u cijelosti realizirano, od čega 27 obećanja nikako, a 8 obećanja tek djelimično. Samo 5 obećanja od ukupno datih 40 je realizirano u potpunosti.

U postotku govoreći, 87,5% obećanja nije u cijelosti realizirano, a samo 12,5% ih je ukupno realizirano. Također, 8 obećanja koja su djelimično realizirana, za najmanje 3 su korištena sredstva s viših nivoa vlasti ili samih građana. A, bilježimo i jedno obećanje, koje hvala Bogu pa nije realizirano, jer bi predstavljalo klasičnu feudalnu otimačinu narodne imovine – pogađate, radi se o lokalnim izvorima vode.

U zaključku Programa 2016 – 2020. godina, gradonačelnica nam poručuje da će sve biti riješeno do 2020. godine.

Poštovani građani Visokog, molimo Vas da se sami uvjerite u to šta jeste, a šta nije urađeno. Slijedi analiza:

 1. Rekonstrukcija lokalnih puteva na području cijele općine – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Grad Visoko je u protekle 4 godine nedovoljno ulagao u rekonstrukciju lokalnih puteva. Gotovo da nema naselja u kojem nema problema s udarnim rupama i lošim održavanjem. Izgradanja novih puteva na niskom nivou. Radili se putevi nedovoljne širine i dužine.

 1. Izmještanje regionalne ceste R 443 iz užeg gradskog jezgra – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Projekat je obuhvatao proširenje mosta u Čekrekčijama, izgradnje tunela u Prijekom i izgradnje trase iznad rijeke Fojnice prema Kiseljaku. Ovo je kapitalni projekat čija je vrijednosti desetine miliona KM.

 1. Izgradnja zaobilaznice iz pravca Kiseljaka – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!
 2. Rekonstrukcija mosta u naselju Čekrekčijama – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Nije stvoren bolji životni i poslovni ambijent, a nije ni osigurano bezbjedno kretanje pješaka. Most nije proširen sa 3m na 6m, kao ni izgrađene pješačke staze s obje strane širine po 1,5 m.

 1. Temeljna rekonstrukcija Betonskog mosta – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!
 2. Regulacija korita od mosta Konfekcije do Luke sa izgradnjom kolektora i šetnice u dužini od 968 m u vrijednosti od 1.300.000,00KM – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!
 3. Regulacija lijeve obale rijeke Bosne i izgradnja kolektora sa šetnicom i biciklističkom stazom od Betonskog mosta do petlje – Stara Ciglana dužine 1634 m vrijednosti cca 3.000.000,00KM – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!
 4. Iluminacija Starog grada Visoki – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: postavljena samo zastava!

 1. Potpuna izgradnja, stavljanje u funkciju i opremanje svih poslovnih zona predviđenih novim prostornim planom – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Prostornim planom utvrđene su poslovne zone i poslovni kompleksi koje obuhvataju postojeće i planirane površine za razvoj privrednih djelatnosti, i to: Poslovna zona Dobrinje, Poslovna zona Mokronoško polje, Poslovna zona Šareni Hanovi – IGM, Poslovna zona Očazi, Poslovna zona Mulići, Poslovna zona Arnautovići (Kovina), Poslovna zona Uvorići, Poslovna zona Goruša, Poslovna zona O2 (lijeva obala rijeke Bosne).

Nisu postignuti ciljevi: Povećanje sigurnosti pješaka i vozila u poslovnoj zoni; Pružanje podrške poduzetnicima za ohrabrenje za izgradnju poslovnog prostora na potpuno infrastrukturno opremljenom zemljištu; Osnivanje novih privrednih subjekata; Stvaranje preduvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te otvaranje novih radnih mjesta; Razvoj lokalne zajednice prije svega općine Visoko, a indirektno kantona, Federacije BiH i cjelokupnog prostora države; Poticanje izvozne konkurentnosti i privlačenje stranih ulaganja; Povećanje ulaganja u poslovnoj zoni od strane domaćih i stranih investitora.

 1. Rekonstrukcija sa proširenjem ceste od regionalnog puta R445 prema izletištu Ravne – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Vlada Ze-Do kantona finansira realizaciju ovog projekta u iznosu od 140.000,00 KM. Sredstva odobrena u 2018. godini općini Visoko. Još uvijek se čeka realizacija projekata od strane Općine.

 1. Očuvanje nacionalnih spomenika BiH na području općine Visoko – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Nije bilo rebrendiranja turističke ponude Visokog.

 1. Izgradnja adrenalinskog parka na lokalitetu Ravne – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Na području grada Visoko nema izgrađen nijedan adrenalinski park!

 1. Podizanje parkova i zelenih površina – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: U gradu Visoko nema izgrađen nijedan novi park.

 1. Izgradnja vrećaste gumene brane na rijeci Bosni radi prevencije od poplave – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!
 2. Izgradnja obdaništa Visoko – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Na dan općine 29.08.2015. godine položen je kamen temeljac na lokaciji bivšeg obdaništa u Prijekom. Do današnjeg dana obdanište nije izgrađeno.

 1. Izgradnja rekreativnog centra sa bazenom – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!
 2. Izgradnja dječjih igrališta – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Obećanje je bilo da će se u svakoj MZ izgraditi jedno dječije igralište, ali nažalost, obećanje nije realizirano.

 1. Utopljavanije škola, zgrada javnih institucija i objekata kolektivnog stanovanja – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Pokrenuta procedura dobijanja energetskog certifikata, a putem UNDP utopljena je škola u Dobrinju. Zamjena nekoliko podrumskih i stubišnih prozora ne može se smatrati realizacijom projekta.

 1. Izgradnja centra za upravljanje komunalnim otpadom u vrijednosti 2.500.000,00KM – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: u gradu Visokom ne postoji Centar za upravljanje komunalnim otpadom s pratećim sadržajem.

 1. Primjena obnovljivih izvora energije i proširenje mreže – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!
 2. SREĆA DA NIJE REALIZIRANO STRATEŠKO OPREDJELJENJE OPĆINE VISOKO IZ OBLASTI VODOSNADBIJEVANJA KAKO SLIJEDI:

Napomena: Planom je gradonačelnica definirala da joj je strateški pravac: centralizovanje vodnih objekata, objedinjavanje postojećih vodnih objekata u jedinstvene sisteme, dodjeljivanje mjesnih vodovoda na upravljanje Javnom komunalnom preduzeću, u prevodu otimačina. Ako ostane na vlasti da znamo šta nas čeka!

 1. Posebnu pažnju treba usmjeriti na otklanjanje administrativnih prepreka za potencijalne investitore – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Svima je poznato da ako ste privrednik i želite graditi u Visokom imate enormno velikih problema oko dobijanja građevinskih dozvola, a o visokim cijenama građevinskih dozvola da ne govorimo. Građevinska dozvola u Moštru i Porječanima enormno je poskupila.

 1. Autobuska okretnica kod Vatrogasnog doma – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!
 2. REKONSTRUKCIJA SPREGNUTOG MOSTA U ARNAUTOVIĆIMA – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!
 3. Rekonstrukcija podvožnjaka na željezničkoj pruzi Vrpolje – Sarajevo – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Lokalni put koji se nalazi ispod podvožnjaka u MZ Arnautovići i povezuje dvije industrijske zone i jedan je od najvažnijih saobraćajnih veza dijela općine Visoko sa R443 i autoputom A1. Prostor za putni prolaz je s vrlo skromnim elementima, zbog čega je prolazak vozila (posebno teretnih) i za lokalne privrednike praktično neprihvatljiv. Izgradnjom zaobilaznice Mile nastaje problem čvorišta puteva odmah pored podvožnjaka, što značajno ugrožava bezbjednost saobraćaja.

 1. Izgradnja javnih garaža na području urbanističkog plana grada Visoko – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!

Napomena: Obećana izgradnja javnih garaža kapaciteta 150 vozila na lokalitetu Naselje Luke (staro sklonište) i izgradnja javne garaže u Novom Naselju kapaciteta 250 vozila, te projektiranje javne garaže na lokalitetu Dahirovac.

 1. Formiranje pješačke zone u gradskom centru u ulici Čaršijska i uvođenje zabrane vozila – OBEĆANJE NIJE REALIZIRANO!
 2. Izgradnja kružnih tokova na području općine Visoko – 1.082.259,51KM – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

Napomena: IZGRAĐEN KRUŽNI TOK KOD NAPLATNIH KUĆICA – sredstvima vlade ZE-DO kantona u iznosu od 270.000,00KM; NIJE IZGRAĐEN KRUŽNI TOK ‘’Stara Ciglana’’ koji košta 562.115,53 KM; NIJE IZGRAĐEN KRUŽNI TOK u poslovnoj zoni Ozrakovići koji košta 150.000,00 KM.

 1. Izgradnja pješačke staze, rasvjete i kanalizacione mreže u Poslovnoj zoni „Ozrakovići“ – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

Napomena: Urađena je pješačka staza po perifernom dijelu poslovne zone Ozrakovići koja je finansirana od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 104.994,56 KM na čijem je čelu ministar Amir Zukić i općine Visoko u iznosu od 59.835,67 KM. Međutim poslovna zona nije samo rubno područje.

 1. Uspostavljanje azila za pse – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

Napomena: Urađena dva mala azila za pse, što je nedovoljno jer i dalje veliki broj pasa lutalica se nalazi na ulicama. Prema dostupnim podacima izgrađene azile je neophodno staviti pod veći nadzor, jer nema udomljavanja

 1. Proširenje gradskog vodovodnog sistema Visoko: podsistem Moštre i podsistem Gračanica – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

Napomena: Urađen PODSISTEM GRAČANICA, međutim veoma mali broj priključaka zbog velike cijene priključka i troškova za priključak. Podsistem Moštre nije realiziran. Na intervju koji nam je gradonačelnica upriličila u augustu 2019. godine jasno je istakla da će svi građani dobiti vodu u naredne četiri godine, što apsolutno izlazi iz ranije datog obećanja.

Obećanje je bilo da će se u potpunosti riješiti vodosnadbijevanje svih stanovnika na sistemski način putem javnog komunalnog preduzeća, čime će biti stvoreni preduslovi za ravnomjeran razvoj općine i kvalitetan život svakog stanovnika. Danas još uvijek veliki broj stanovnika nema vodu. Građani Liješeve i Orašca očigledno da moraju čekati još 4 godine.

 1. Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!
 2. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete na području cijele općine – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

Napomena: Još uvijek veliki broj naselja nema rasvjetu, a veći dio rasvjete koji je izgrađen finasnirali su sami građani. U seoskim područjima većinom javnu rasvjetu na mjesečnom nivou plaćaju građani.

 1. Zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetom – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

Napomena: Nisu izdvojena sredstva za zamjenu postojeće rasvjete LED rasvjetom na cijelom području općine. Manji dio je zamijenjen, a građani plaćaju rasvjetu.

 1. Rekonstrukcija osnovnih i srednjih škola – OBEĆANJE DJELIMIČNO REALIZIRANO!

Napomena: Simbolično je ulagano u škole i daleko je od rekonstrukcije

 1. Izgradnja rasteretnog kolektora gradske kanalizacije u ulici Mladih Muslimana – rijeke Bosna – OBEĆANJE REALIZIRANO!

Napomena: Finansirano od strane Vlade Ze-Do kantona u iznosu od 218.100,00 KM

 1. Izgradnja zaobilaznice Mile – OBEĆANJE REALIZIRANO!

Napomena: Izgrađena zaobilaznica – loše urađeno, dvije godine stoji cca. 200 m2 makadama neasfaltirano. Svi oni koriste ovu saobraćajnicu znaju u kakvom je stanju i kako prilaze mostu.

 1. Izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Bosne – Naselje Luke – Ozrakovići – OBEĆANJE REALIZOVANO!

Napomena: Procijenjena vrijednost projekta bila 600.000,00KM utrošeno 994.000,00KM plus troškovi uređenja obala. U ovoj godini se planira potrošiti još dodanih 40.000,00KM za podešavanje utega. Ako znamo da mobitel ima garanciju 2 godine, onda ovo utezanje postaje sumnjivo i to baš u izbornoj godini.

 1. Sanacija mosta preko rijeke Goruše u naselju Loznik, MZ Gračanica – OBEĆANJE REALIZIRANO!
 2. Rekonstrukcija Mosta u MZ Liješeva – OBEĆANJE REALIZIRANO!

Što se tiče međunarodne saradnje, gradonačelnica je imala saradnju sa srbijanskim gradom Šabac. Od investicija u određene javne objekte koje su došle kao podrška Gradu Visokom iz inostranstva, a posebno Republike Turske, u ovom mandatu nije realizirana niti jedna!

Na žalost, propala je investicija izgradnje Islamskog centra u Naselju Luke, za čiju izgradnju su bila osigurana finansijska sredstva od milion maraka, ali sporost administracije i nezainteresiranost iste nije omogućio realizaciju ovog projekta.

Sve što je obećala nezavisna načelnica može se pogledati u službenom glasniku broj 4. iz aprila 2017. godine i na njenoj web stranici pod nazivom ”Osnovi programa i politike načelnice (2016-2020)”, te informacije su nam svima dostupne i mogu potvrditi istinitost naših tvrdnji!

Zaista, Visoko zaslužuje i može puno, puno bolje!

Zijad Breščić dipl.ecc
Potpredsjednik GO SDA Visoko

PRILOG: