Kako pravilno čitati deklaracije na hrani koju kupujemo

Većina stanovnika Bosne i Hercegovine nema običaj da čita deklaracije na hrani koju kupuje, ali se svijest o tome polako mijenja.

Ukoliko još ne znate na šta treba da obratite pažnju kada čitate deklaraciju, pročitajte u nastavku:

Deklaracija predstavlja lični dokument svake namirnice koji otkriva njeno porijeklo, namjenu i sastav. Koliko je npr. masti potrebno organizmu, naći ćete na označenim mjestima na pakovanjima hrane. Svuda se nalaze jasno ispisane preporučene vrijednosti.

Oznake hranljive vrijednosti proizvoda (nutritivna tablica) nam govore koliko je hranljivih materija sadržano u 100 g odnosno 100 ml proizvoda.

Pročitajte obavezni dio svake deklaracije: naziv hrane, spisak sastojaka u kojima su boldiranim slovima ili naglašenim fontom obilježeni alergeni, količina pojedinačnih sastojaka ili kategorija sastojaka, neto količina hrane, datum minimalne trajnosti, posebni uslovi čuvanja…

Spisak sastojaka predstavlja listu svih sastojaka po opadajućem redoslijedu, uključujući aditive i enzime, koji se koriste u proizvodnji ili pripremi hrane, a prisutni su u gotovom proizvodu, čak i u promijenjenom obliku. Aditivi se označavaju navođenjem kategorije i naziva aditiva ili njegovog E broja. Neto količina se izražava u jedinicama mase.

Nutritivna tablica daje deklaraciji najvažniju ulogu: uticaj na zdravlje populacije. Jasni navodi hranljive vrijednosti svakog proizvoda mogu predstavljati korisna i motivaciona sredstva u nastojanju da se izborimo sa gojaznošću i hroničnim bolestima povezanim sa ishranom.

Kako bismo znali koliku količinu pojedinih namirnica trebamo konzumirati, prvenstveno trebamo znati koliko energije trebamo dnevno unijeti hranom, s obzirom na našu starost, pol, aktivnost. Sve to moramo pratiti da bismo održali ravnotežu između energije koju dobijemo konzumiranjem hrane i energije koju dnevno utrošimo za obavljanje svih tjelesnih funkcija. Prosječni odrastao čovjek treba dnevno da unese hranom 2000 kcal i to raspoređeno na slijedeće hranljive materije: masti 70g, zasićenih masti 20g, ugljenih hidrata 260g, šećera 90g, proteina 50g i soli 6g.

Uputstva na hrani o šećeru:

  1. Proizvod koji nosi nutritivnu izjavu “bez šećera” znači da taj proizvod ne smije sadržati više od 0,5 g šećera na 100 g ili 100 ml, proizvoda, dok
  2. Proizvod koji ima izjavu “mala količina šećera”, ne smije imati više od 5 g šećera na 100 g proizvoda ili 2,5 g na 100 ml ako je proizvod tečnost.
  3. Izjava “bez dodatnog šećera” znači da taj proizvod ne sadrži nikakve dodatne monosaharide ni disaharide, niti drugu hranu koja se koristi zbog svojih svojstava zaslađivanja. To znači da se ne smiju u taj proizvod dodavati ni zaslađivači.

Energetska vrijednost i količine hranljivih materija dodatno se mogu izraziti po porciji/potrošačkoj jedinici hrane. Porcija ili potrošačka jedinica moraju biti navedene u neposrednoj blizini nutritivne deklaracije i na deklaraciji mora biti naveden broj porcija i/ili broj potrošačkih jedinica koje sadrži pakovanje. Informacije se mogu prikazati kao porcija i/ili potrošačka jedinica, ali ne umjesto 100 g/ml hrane.