Kako je pandemija uticala na tržište osiguranja u FBiH: Jedni se smanjili, drugi porasli

Tržište osiguranja u FBiH nastavlja svoju stagnaciju padom premije koji prema preliminarnim podacima za prvih pet mjeseci 2020. godine iznosi 4%.

Samo u mjesecu maju 2020. ostvaren je pad premije od preko 15% u odnosu na maj 2019. godine što govori da je realno za očekivati da će se, uslijed smanjenih poslovnih aktivnosti, negativan razvoj tržišta nastaviti i u junu 2020. godine.

No ovakav trend na tržištu nije podjednako raspoređen na sve učesnike.

Liderima smanjena premija

Dok je ukupno tržište životnih i neživotnih osiguranja smanjeno za 4%, pojedini učesnici su doživjeli značajan pad premije a u toj kategoriji se prije svega ističu Sarajevo Osiguranje, Croatia Osiguranje te Uniqa Osiguranje.

Dosadašnji lideri tržišta su ostvarili ukupno smanjenje od 14% u 2020. odnosno 30% u maju 2020. godine.

Posebno se u maju 2020. ističe negativan trend Sarajevo Osiguranja i Croatia Osiguranja sa padom preko 30% premije.

Međutim, interesantno je da su pojedine kompanije iskoristile ovaj period za brži rast prometa, a to se prije svega odnosi na dva domaća osiguravajuća Društva – Central Osiguranje i ASA Osiguranje, te Triglav Osiguranje.

Rast premije

Navedene kompanije su pojedinačno ostvarile rast premije u prvih pet mjeseci 2020. godine za 13%, 10% odnosno 16% u odnosu na isti period 2019. godine.

Evidentno je da su ova osiguravajuća društva na pandemiju Covid19 reagovala agilno i nastavila sa ubrzanim rastom ostvarene premije iz ranijih godina.