Kad su ljudi dobri i vrijeme je tako, ako su prevrtljivi onda ih i u tome prati

Birvaktile su ljudi pratili znakove i vjerovali u predznake, biva predodređenja, pa kad bi list rezdelije napali crvi bio je to znak da dolazi neki veliki belaj. Niti više ima rezdelija u nas, niti ljudi da prate i čitaju znakove šta nas slijedi i šta nam je deverat.

Kako god dever je dunjaluk i vrijeme mijenja ćud baš ko insan, a naši su stari govorili:

Vrijeme se prilagođava ljudima, jer kad su ljudi dobri i stalni i vrijeme je tako, a kad su ljudi loši i prevrtljivi vrijeme ih u tome prati. Nikog više neima da prati znakove, a vrijeme prati nas i po nama se ravna pa prevrće i rajzuje, vedri i oblači kako i kad mu se ćefne.

 

Uzeir Hadžibeg/ViPromo