Kad se hoće sve se može: ŠTA SVE FONDACIJA URADI U JEDNOM DANU

Ponedjeljak, februar 2020. Običan zimski dan u Visokom, ali ne i za Fondaciju ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’. Dobro organiziran i obučen tim Fondacije u punom je naponu različitih aktivnosti.

Vodiči na Bosanskoj piramidi Sunca i ispred prahistorijskog Podzemnog labirinta Ravne dočekuju goste. Trenutno je dvanaest aktivnih vodiča u zimskom periodu.

Iza info punkta u ‘Arheološko-turistčkom parku Ravne 2’ došlo je do obrušavanja zemljišta pa jedna ekipa radi na saniranju tog problema.

Nakon što je geometar Tarik razmjerio teren na livadi iza fontane a sa sjeverne strane crvene tende u parku, Enijadova mehanizacija je ušla na parcelu. Započeo je s gradnjom nove instalacije u parku ‘Ravne 2’ pod nazivom VREMEPLOV. Na površini od 450 kvadrata, Fondacija pristupa stvaranju ambiciozne umjetničke instalacije koje će trajati čitavo proljeće i čiji se završetak očekuje za ljetni solsticij 2020.

Na ulazu u kompleks Ravne, ispred Muzeja Fondacije, Musa je s ekipom pripremio temelj za drvenu kućicu u kojoj će se nalaziti obezbjeđenje. Prvog marta ova dionica ponovo postaje pješačka zona zatvorena za saobraćaj. Do tada će biti postavljena i kapija na ulazu u pješačku zonu.

Ispred Muzeja je postavljena i tabla s mapom kompleksa Ravne. To je posljednja, šesta tabla (‘You are here’ – ‘Nalazite se ovdje’) s informacijama o svim sadržajima na ovoj atraktivnoj turističkoj lokaciji.

U glavnoj tunelskoj mreži ‘Ravne’, iskusni rudar Pipo sa ekipom zamjenjuje podgrade i daske označene za zamjenu tokom prospekcije koju je uradila ekipa za sigurnost iz Zenice. Trenutno se obrađuje sekcija između jajolikog bloka i bloka ‘K-4’. Šleperi s mnogobrojnim kubicima jamske građe i daske već su potrošeni ove zime za unaprjeđenje sigurnosti u tunelima.

Još jedna ekipa Fondacije je aktivna u Ljekovitim tunelima, ispod Aero banje, na parceli Fondacije. Prema novim mjerenjima utvrđeno je da je udaljenost čela Ljekovitih tunela od najbliže tačke tunela Ravne (blok K-2) oko 110 metara. Spajanje ovih tunela očekuje se 2021. godine.

Geodetska firma ‘Survey Wizard’ zajedno s geo-arheološkim timom Fondacije (Richard, Amna, Mejra) radi na sveobuhvatnom snimanju svih podzemnih tunela. U ponedjeljak su snimali tunele ‘Ravne 2’ i ‘Ravne 4’.

Radovi mehanizacije (bageri, kamion) odlično napreduju na proširenom parkingu Ravne. Paprat i smeće su uklonjeni s najvećeg dijela parcele, teren je izravnan, novi dio parkinga djelomično nasut šljunkovitim tamponom, završena je priprema novih betonskih žardinjera za sadnju sjemena cvijeća. Sadnja će uslijediti krajem februara.

Evelina vrši redovna mjerenja energetskih parametara unutar tunela Ravne. Visoke vrijednosti negativnih iona su praćene odsustvom svih negativnih zračenja (radioaktivnosti, elektromagnetnog smoga). Vrijednosti kisika su dobre, nema štetnih ili otrovnih plinova.

Tim u kancelariji u Sarajevu radi na pripremi turističke i volonterske sezone. Lejla, Sabina i Ajdin dogovaraju programe za posjetu organiziranih grupa piramidama na proljeće i ljeto. Ajdin i Richard kontaktiraju web stranice za volontere, ali i ‘stare’ volontere, direktno pozivajući ih da dođu i ove godine.

Budući da je zimsko doba, manji je priliv gostiju i prihoda, očigledno da neko treba raditi na finansiranju svih ovih aktivnosti.

Važan izvor prihoda dolazi od osnivača i direktora Fondacije dr. Semira Osmanagića. On budno prati realizaciju instrukcija koje je ostavio svojim saradnicima.

Trenutno, on vodi jednu međunarodnu grupu na megalitnoj turi koja obuhvata Južnu Afriku, Swaziland (Eswatini) i Zimbabwe. Ova putovanja generiraju nove istraživačke spoznaje, promociju bosanskih piramida širom svijeta, ali i značajan finansijski prihod koji pomaže da se djelomično pokriju troškovi uposlenika Fondacije.