KAD JE VEĆINA U MANJINI

Kad god upitam mog Kemicu sa Dolac Malte što ide kod onih hećima za dušu kad je zdraviji i duševno i umno od mnogih što se pikaju zdravi, nikada neće rijet da je zbog rata, nego ti on meni rastabiri ovako:

-Kad neće bolesni da se liječe moraju se zdravi od njih liječit, moj Uzeire, da nas ne uvuku baš sviju u njihovu stvarnost, onda tek odosmo u helać. Nisu džabe pacijenti u Jagomiru pisali po zidovima: “Mi smo ovdje zato što smo u manjini”, a ovi brisali da ne bi ko vidio. Da ih ne provale, moj Uzeire.

-E ovo zadnje si, beli, zeleno uzbro, biva nadodo, al da su u nas normalni u manjini, i da je većina u svemu manjina to stoji, moj dobri i pošteni Kemale!

Uzeir Hadžibeg