JU KSC „MLADOST“ VISOKO: Javni oglas za popunu radnog mjesta

Na osnovu člana 24. Pravilnika JU KSC „Mladost“ Visoko, Odluke o popuni radnog mjesta, broj: 01/2-147/19 od 20.05.2019. godine, Upravni odbor JU KSC „Mladost“ Visoko raspisuje:

JAVNI OGLAS
za popunu radnog mjesta

Za radno mjesto:

1. Radnik/ca na održavanju čistoće / na određeno vrijeme (12 mjeseci) – 1 izvršilac

Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uslove:

  • NK – Osnovna škola
  • 1 (jedna) godina radnog iskustva

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

  • Uvjerenje o državljanstvu BiH (ovjerena kopija)
  • Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija)
  • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (ovjerena kopija)
  • Potvrdu o radnom iskustvu
  • Kratku biografiju

Dokumenti ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

Izabrani kandidat će naknadno dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nekažnjavanju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa (objavljeno 27.05.2019.) na adresu:

JU KSC „Mladost“ Visoko, Branilaca bb, 71300 Visoko, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za popunu radnog mjesta – Radnik/ca na održavanju čistoće – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Upravni odbor JU KSC „Mladost“ Visoko