JU Centar za socijalni rad Visoko: OBAVIJEST

Obavještavaju se korisnici JU Centar za socijalni rad Visoko da su izvršene uplate za mjesec mart 2020. godine za sljedeća prava:

  • Naknada za porodilje u radnom odnosu
  • Nakanada za nezaposlene porodilje
  • Dječiji dodatak
  • Naknada za smještaj u hraniteljsku porodicu
  • Stalna novčana pomoć
  • Naknada za troškove medicinskog vještačenja

JU Centar za socijalni rad Visoko