JP Visoko Ekoenergija: Javni poziv za izbor korisnika subvencioniranja novih priključaka

U cilju smanjenja aerozagađenja na području grada Visoko i stimulisanja građana da koriste prirodni gas, a na osnovu Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava u svrhu realizacije projekta „Čišći zrak u Gradu Visoko“, između ugovorenih strana Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko

  JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko raspisuje

JAVNI POZIV

Za izbor korisnika subvencioniranja troškova izgradnje novih priključaka (do 50 kW) na postojeću distributivnu gasnu mrežu, u kompletnom iznosu

 I PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva i utvrđivanje rang liste za subvencioniranje troškova izgradnje novih priključaka (do 50kW) na distributivnu gasnu mrežu. Glavni cilj provođenja ovog projekta je ekološki način grijanja u 134 domaćinstva na području Grada Visoko subvencioniranjem priključaka na gas za stambene objekate do kojih je dovedena distributivna gasna mreža.

Preuzmite tekst javnog poziva