Još četiri lokacije nekropola stećaka označene info – tablama

Još četiri lokacije nekropola stećaka označene info – tablama: Nekropola Jagneidi u Slatini, Radovlje, nekroola Brečak u Buzićima, Grabošić kod Džindića i Repni Do / Strane kod Maurovića!

Na ovaj način je zaokružena III faza projekta ubikacije, evidentiranja i rekognisciranja nekropola stećaka s procjenom stanja očuvanosti / oštećenosti na području Visokog!
Realizacija sljedeće, IV faze projekta, koju je radni tim Zavičajnog muzeja planirao iduće godine, zavisit će od pribavljenih finansijskih sredstava.

U ove tri faze obradjeno je približno pola lokaliteta nekropola stećaka na području Visokog zahvaljujući finansijskoj podršci Grada Visoko, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona i Ministarstva kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine!

Zavičajni muzej Visoko u narednom periodu planira prezentaciju rezultata projekta.