JKP „VISOKO“: Voda kojom snabdijevamo korisnike je ispravna za piće

Ponovo informišemo stanovništvo grada Visoko i korisnike komunalnih usluga da je voda kojom ih snabdijeva JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko bakteriološki i hemijski ispitana, te da je ispravna za piće i svakodnevnu upotrebu ljudi.

U prilog ove informacije postavljamo Vam na uvid fotografije neke od analiza vode, koje su urađene na Institutu za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici.

S poštovanjem!

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko