JKP „VISOKO“: Obavještenje za korisnike komunalnih usluga

Obavještavamo sve korisnike komunalnih usluga da će se odvoz smeća i čišćenje ulica za Dan nezavisnosti BiH, 1. mart, vršiti redovo, te iste molimo da komunalni otpad iznesu na vidno mjesto i u adekvatnim posudama kako ne bi došlo do dodatnih reklamacija na prikupljanju istog.

S poštovanjem,

JKP ”Visoko” d.o.o. Visoko