JKP ”VISOKO”: Obavještenje za korisnike komunalnih usluga u naseljima Zbilje, Kula Banjer, Taukčići, Mulići i Bosnići

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga u naseljima Zbilje, Kula Banjer, Taukčići, Mulići i Bosnići da će se odvoz luga vršiti u vrijeme odvoza komunalnog otpada a ne subotom kao do sada.

S poštovanjem,

JKP ”Visoko” d.o.o. Visoko