JKP ”VISOKO”: Obavještenje za korisnike komunalnih usluga u MZ Porječani

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga u MZ Porječani da će se organizovani odvoz komunalnog otpada u Donjim Porječanima od 1. aprila 2019. godine vršiti ustaljeno kao i do sada -srijedom, a u naseljima gdje će biti izvršeno proširenje odvoza komunalnog otpada Grdževac, Gornji Porječani, Poklečići, Podvinje i Piskavice vršit će se četvrtkom.

Napominjemo da će se odvoz komunalnog otpada vršiti putem posuda 1,1 mᶟ koje će biti instalirane u putnim pojasevima saobraćajnica u navedenoj MZ.

S poštovanjem,

JKP ”Visoko” d.o.o. Visoko