JKP “VISOKO”: Obavještenje za korisnike komunalnih usluga

Obavještavamo i podsjećamo sve korisnike usluge odvoza komunalnog otpada da su dužni prilikom sedmičnog odvoza otpada izvršiti pravovremenu pripremu posuda za odlaganje otpada, odnosno iznijeti posude na mjesto preuzimanja komunalnog otpada od strane davaoca usluga odnosno JKP „Visoko“.

Navedeno je jasno definisano i u Odluci o komunalnom redu (Odluka o komunalnom redu br. 1/11 i 8/13, Čl.111).

Više informacija možete dobiti u Tehničkom sektoru JKP „Visoko“ putem telefona broj 032/733- 183.

S poštovanjem,

JKP “VISOKO”