JKP „VISOKO“: Obavještenje o provođenje detaljnih energetskih pregleda objekata

Obavještavamo stanovništvo grada Visoko da je JKP „Visoko“ d.o.o. učestvovalo na Javnom konkursu  Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu. Aplicirano je na LOT 10.- Unaprjeđenje korištenja energije.

Ukupna vrijednost projekta: 49.747,60KM.

Sredstva koja su odobrena za sufinansiranje od Fonda za zaštitu okoliša FBiH su: 30.000,00KM.

Sredstva koja su sufinansirana od strane JKP „Visoko“ d.o.o. su: 19.747,60KM.

Cilj ovog projekta je identifikacija isplativih mjera za smanjenja potrošnje energije, kroz izradu detaljnog energetskog pregleda za zgrade koje su planirane u ovom projektu.

Provođenje detaljnih energetskih pregleda predviđeno je za 12 objekata grada Visoko sa adresa:

 • Čaršijska br. 49, 51, 53;
 • Naselje Luke III B;
 • Naselje Luke III C4;
 • Naselje Luke III C3;
 • Novo Naselje ul. X br. 1;
 • Aleja Šehida Resula 11 i 13;
 • Patriotske lige II;
 • Naselje Luke II br. 10;
 • Dahirovac br. 10;
 • Donje Rosulje br. 51;
 • Naselje Luke III D1;
 • Naselje Luke III A1.

Potpisan je ugovor sa „Enova“ d.o.o. Sarajevo, koji je ujedno i najpovoljniji ponuđač za detaljni energetski pregled navedenih objekata.

Trenutno se vrše detaljni energetski pregledi objekata, zatim će energetski pregledi i certifikati sa istih biti uručeni predstavnicima kućnih savjeta svakog od navedenih objekta.

JKP „Visoko“