JKP ”VISOKO”: Obavještenje o prestanku organizovanog odvoza luga

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da od 1. aprila 2019. godine prestajemo sa organizovanim odvozom luga.

Korisnici komunalnih usluga koji odlažu komunalni otpad u kontejnere koji su instalirani u putne pojase saobraćajnica mole se da u iste ne istresaju lug, u protivnom bit ćemo primorani angažovati Komunalnu inspekciju.

S poštovanjem,

JKP ”Visoko” d.o.o. Visoko