JKP Visoko: Aktivnosti na čišćenju saobraćajnica i trotoara od snijega

S obzirom da prethodnih dana pada intezivniji snijeg i hladno je vrijeme u Gradu Visoko, radnici JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko iz Službe za odvoz komunalnog otpada i čistoću angažovani su na mašinskom posipanju abrazivnog materijala snijega po saobraćajnicama i trotoarima, kako iste ne bi zaledile, a po prestanku padavina svoje aktivnosti su nastavili sa pluženjem snijega sa saobraćajnica.

Ovim putem upućujemo molbu za sve stanovnike Grada Visoko da svoja motorna vozila parkiraju prema propisanim pravilima na odgovarajuća parking mjesta, kako bi saobraćajnice bile prohodne, a radnici iz nadležne službe bili u mogućnosti da normalno obavljaju svoje radne aktivnosti prilikom zimskog održavanja saobraćajnica i trotoara u svim naseljima i ulicama.

Samo obostranim razumijevanjem i zajedničkom saradnjom naših sugrađana i JKP “VISOKO“, Grad Visoko može imati čiste i prohodne saobraćajnice.

JKP Visoko