JEDINSTVENI REGISTAR BORACA: Do 10. februara će se znati ko je nosio pušku a ko ne

Federalno ministarstvo za boračka pitanja privodi kraju unošenja podataka za svakog pripadnika oružanih snaga kojoj je jedinici pripadao. Ovaj posao bi trebalo da bude završen do 10. februara i javno objavljen u sklopu Jedinstvenog registra boraca.

Na ovaj način će se zapravo znati ko je od 593.597 pripadnika oružanih snaga bio u borbenom, a ko u neborbenom dijelu, a što je jedan do boračkih zahtjeva odranije.

– „Federalno ministarstvo za pitanje boraca redovno radi svoje poslove u skladu sa zakonom. Mi privodimo kraju unošenje podataka vezano za Registar i iskreno se nadamo da ćemo u roku koji je zakonom predviđen završiti svoj dio posla. Onako kako smo prvi dio, i drugi dio ćemo objaviti na našoj web stranici. Za sada nema velikih problema, unose se podaci u grupama za vođenje vojnih evidencija i iskreno se nadam da ćemo ispoštovati zakonom predviđen rok, a to je 10. februar. „rekao je Salko Bukvarević, federalni ministar za boračka pitanja.

Dodaje kako je Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica zapravo precizirao da se u Registar treba unijeti podatak ko je bio pripadnik Armije, HVO-a i MUP-a.