JEDINO TURBE U UŽEM CENTRU VISOKOG

Turbe naspram Hadži Hasanove džamije – Saračica je jedino turbe koje se nalazi u užem centru Visokog. Turbe je veličine 3×3 m, od tvrdog materijala – cigle, a krov mu je na četiri vode pokriven bakarnim limom.

 

Na vratima ovog turbeta ima mali otvor, kroz koji posjetioci i prolaznici pored turbeta ubacuju novac, daju svoje priloge i sadaku.

 

Po predanju, u turbetu je ukopana siromašna djevojka čije ime nije poznato. Pred samim vratima turbeta nalazi se prepolovljen nišan neke žene Haseći iz hidžretske godine 1063. (1653. godina), te se pretpostavlja da i turbe potiče iz prve polovine 17. vijeka.

O turbetu brigu vodi Islamska zajednica Visoko.