JEDINO ROMSKO GROBLJE NA TERITORIJI GRADA VISOKO ?

Na blago zatalasanom pristranku u Malom Čajnu smješteno je romsko groblje sa tridesetak grobova. Svježiji grobovi vrlo pedantno uređeni nadgrobnim spomenicima sa detaljima koji plijene svojom posebnošću. Oni stariji raštrkani niz livadu gotovo do potočića. Možda griješim, ali je ovo jedino romsko groblje na području Grada Visoko, možda i u Državi.
Neriješeni imovinsko-pravni detalji sprečavaju mještane da groblje ograde, a prijeko je potrebno, jer će u neko vrijeme ovaj lokalitet imati vrijednost nacionalnog blaga.
Možda neko zna više detalja da dopuni ovu priču, a ja znam da bi bilo lijepo da groblje bude ograđeno, da postane pozitivan primjer.
/szž/