Jedanaesta godišnjica smrti generala Rasima Delića

Rasim Delić (4. februar 1949. – 16. april 2010. godine) bio je general Armije Republike Bosne i Hercegovine i drugi načelnik Generalštaba Armije Republike BiH.

Vojnu akademiju Jugoslovenske narode armije je počeo 1967, a završio 1971.
1989. godine završio je dvogodišnju školu za komandni kadar.
JNA napušta 13. aprila 1992. u činu potpukovnika.
Od 8. juna 1993. do kraja rata u Bosni i Hercegovini komadant Armije RBiH.
Nakon završetka rata u BiH, Delić je bio komadant zajedničke komande Vojske Federacije Bosne i Hercegovine.
U penziju je otišao u septembru 2000. godine

Umro u Sarajevu 16. aprila 2010. godine. Dženaza je obavljena 19. aprila i sahranjen je na mezarju Kovači, u Sarajevu.