Javni poziv za završnu javnu raspravu: REGULACIONI PLAN “CENTAR 3-I” – VISOKO

Svim zainteresovanim građanima općine Visoko,  javnim ustanovama i javnim preduzećima, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Visoko oglašava i upućuje javni poziv za

ZAVRŠNU JAVNU RASPRAVU
O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA “CENTAR 3-I” – VISOKO

Općinsko vijeće Visoko je na 23. sjednici održanoj 31.10.2018. godine usvojilo Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Centar 3-I” – Visoko  i Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana “Centar 3-I” – Visoko, za koje je otvorena javna rasprava u trajanju od 30 dana. Nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Visoko, a nosilac izrade “Projekt” a.d. Banja Luka.

U srijedu, 20.03.2019. godine u 1200 h u Velikoj sali Općine Visoko održat će se završna javna rasprava o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Centar 3-I” – Visoko.

Pozivaju se vlasnici zemljišta u obuhvatu Plana, kao i svi zainteresovani građani da prisustvuju završnoj javnoj raspravi, izraze svoje mišljenje, te daju prijedloge, primjedbe i sugestije.

Press Općine Visoko