Javni poziv za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini za držanje muznih grla

Pozivaju se vlasnici farmi muznih grla sa područja općine Visoko, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da mogu podnijeti zahtjev za poticaj za držanje muznih grla.

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju lica koja imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost kao osnovno i dopunsko zanimanje (registrovan obrt).

Poticaj mogu ostvariti vlasnici muznih grla do maksimalno 15 muznih grla u proizvodnji mlijeka na farmi.

Iznos poticaja za vlasnike farmi sa osnovnim zanimanjem: do 60 KM/muzno grlo.

Iznos poticaja za vlasnike farmi sa dopunskim zanimanjem: do 50 KM/muzno grlo.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

  1. Zahtjev;
  2. Ažurirana lista stoke za 2019. godinu, sa upisanim brojem muznih krava
  3. Potvrda banke o otvorenom računu
  4. Uvjerenje iz Registra samostalnih obrtnika
  5. Kopije pasoša za muzna grla

Postupak po Javnom pozivu provest će općinska komisija koju će imenovati Općinska načelnica.

Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi brojno stanje muznih grla na farmama.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Općine Visoko.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Općine Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici općine Visoko: www.visoko.gov.ba

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu za držanje muznih grla – ne otvaraj, na adresu: Općina Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Općine Visoko.

Press Općine Visoko