JAVNI POZIV za izbor najuspješnijih literarnih radova „Sjećanje na šehide”

U povodu Dana šehida – drugi dan Ramazanskog Bajrama, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti, u saradnji sa Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca „Visoko ’92”, raspisuje:

J A V N I P O Z I V

za izbor najuspješnijih literarnih radova „Sjećanje na šehide”, za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Visoko, za nagradu u 2020. godini

– Tema za literarne radove za učenike osnovnih i srednjih škola „Sjećanje na šehide”

Pozivaju se učenici osnovnih i srednjih škola da literarne radove na temu „Sjećanje na šehide“ pošalju u Gradsku upravu Visoko, elektronskim putem na e-mail: drustvene@visoko.gov.ba.
Radove sa imenom i prezimenom učenika, adresom stanovanja, naziv škole koju pohađa i kontakt telefon poslati najkasnije do srijede 20.05.2020. godine.

Komisija, koju čine profesori i nastavnici bosanskog jezika i predstavnik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca „Visoko ‘92“, će odabrati tri najuspješnija literarna rada za osnovnu školu i tri najuspješnija literarna rada za srednju školu.