Javni poziv za izbor najljepše bašte/balkona na području grada Visoko

Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće u izboru najljepše bašte/balkona na području grada Visoko za 2020. godinu.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem telefona 032/732-597 ili 032/732-569, putem e-maila ler@visoko.gov.ba ili lično u Centru za pružanje usluga građanima Grada Visokonajkasnije do 12.08.2020. godine.

Prijava treba sadržavati ime i prezime, adresu i kontakt telefon kandidata.

Grad Visoko će imenovati stručnu Komisiju koja će izvršiti obilazak prijavljenih lokacija u saradnji sa JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko, te proglasiti najuspješnije i dodijeliti prigodne poklone.