JAVNI POZIV: Predložite lokacije na kojima je potrebno poduzeti mjere za smirivanje saobraćaja

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visokog raspisuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijedloga i prioritetnih lokacija na području grada Visoko na kojima je potrebno poduzeti mjere za smirivanje saobraćaja

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dostavljanje prijedloga i prioritetnih lokacija na području grada na kojima je potrebno poduzeti adekvatne mjere za smirivanje saobraćaja (postavljanje ležećih policajaca, vibracionih traka, mjerača brzine i sl.). Smirivanje saobraćaja je korisna mjera za kontrolu brzine na mjestima na kojima su brzine ili prevelike i/ili neprilagođene stanju, vrsti i namjeni puta. Smirivanjem saobraćaja moguće je postići i povećanje udobnosti i bezbjednosti kod pješaka, te smanjenje neposrednih štetnih uticaja na okolinu – smanjenje nivoa buke i zagađenja vazduha.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo dostave prijedloga i prioritetnih lokacija  imaju svi građani pojedinci, udruženja građana i fondacije, predstavnici mjesnih zajednica, škole,  poduzetnici, privredna društva, službe za upravu i svi drugi subjekti koji predlože projekat od interesa za veći broj građana.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti bliži opis lokacije.

IV DOSTAVA PRIJAVA

Prijave dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Grada Visoko, a najkasnije do 18.11.2019. godine.

Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu:

GRAD VISOKO
SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE, ZAŠTITU OKOLINE I JAVNE NABAVKE

Alije Izetbegovića 12 A, 71 300 Visoko

Sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za dostavljanje prijedloga i prioritetnih lokacija na području grada Visoko na kojima je potrebno poduzeti mjere za smirivanje saobraćaja“

GRAD VISOKO – SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE, ZAŠTITU OKOLINE I JAVNE NABAVKE