IZVJEŠTAJ SA 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

U petak, 30. aprila, u Velikoj sali Kulturnog centra Altındağ – Visoko održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Visoko.

Na dnevnom redu je bilo 12 tačaka od kojih su najviše polemike izazvali Izvještaji o radu javnih ustanova u 2020. godini.

DNEVNI RED:

1.  Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Visoko.

Sa 25 glasova ZA, usvojen Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Visoko.

2.  Izvještaji o radu, sa Finansijskim izvještajem Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za  2020.godinu.

Sa 25 glasova ZA usvojeni Izvještaji 26 Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za 2020. godinu.

3.  Izvještaji o radu javnih ustanova u 2020. godini, sa Planom i programom rada javnih ustanova i Finansijskim planom za 2021. godinu.

Izvještaji o radu Upravnih i Nadzornih odbora javnih ustanova u 2020. godini:

  • 3.1. JU Dom zdravlja Visoko

Izvještaj o radu za 2020. godinu, Finansijski izvještaj za 2020. godinu, Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.

Sa 6 glasova  ZA, 18 PROTIV i 1 UZDRŽAN, donesen zaključak kojim se ne usvajaju predloženi akti.

Finansijski plan za 2021. godinu

Sa 25 glasova  ZA, donesen zaključak kojim se usvaja predloženi akt.

  • 3.2. JU Centar za socijalni rad Visoko

Izvještaj o radu za 2020. godine, Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu, Finansijski izvještaj za 2020. godinu.

Sa 8 glasova  ZA i 17 PROTIV, donesen zaključak kojim se ne usvajaju predloženi akti.

Program rada za 2021. godinu.

Sa 25 glasova ZA, donesen zaključak kojim se usvaja predloženi akt.

  • 3.3. JU Gradska biblioteka Visoko

Izvještaj o radu za 2020. godine, Finansijski izvještaj za 2020. godine, Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu.

Sa 25 glasova Za donesen zaključak kojim se usvajaju predloženi akti.

Plan rada za 2021. godinu.

Sa 25 glasova ZA donesen zaključak kojim se usvaja predloženi akt.

  • 3.4. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu, Uporedni finansijski pokazatelji za 2019. i 2020. godinu,  Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.

Sa 25 glasova ZA, donesen zaključak kojim se usvajaju predloženi akti.

Okvirni plan prihoda i rashoda za 2021.godinu i Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Sa 25 glasova  ZA, donesen zaključak kojim se usvaja predloženi akt.

  • 3.5. JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko

Izvještaj o radu za 2020. godinu, Finansijski pokazatelji poslovanja za 2020. godinu, Izvještaj o radu Upravnog odbora  za 2020. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu.

Sa 1 glasova ZA, 3 PROTIV i 21 UZDRŽAN, donesen zaključak kojim se ne usvajaju predloženi akti.

Plan rada za 2021.godinu i Finansijski plan za 2021. godinu

Sa 25 glasova ZA, donesen zaključak kojim se usvaja predloženi akt.

Na prijedlog Komisije za društvene djelatnosti sa 25 glasova ZA usvojen Zaključak:

Gradsko vijeće Visoko zahtjeva od uprave  JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko, rješavanje pitanja otuđene dokumentacije o radu Upravnog odbora ustanove JU “Centar za kulturu, sport i informisanje” Visoko i poduzimanje potrebnih radnji za otuđenu dokumentaciju o radu Upravnog odbora Ustanove.

  • 3.6. JU Zavičajni muzej Visoko

Izvještaj o radu za 2020. godinu sa finansijskim pokazateljima za 2020. godinu, Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu

Sa 6 glasova ZA, 1 PROTIV i 17 UZDRŽANIH, donesen zaključak kojim se ne usvajaju predloženi akti.

Plan rada i finansijski plan za 2021. godinu

Sa 24 glasa ZA, donesen zaključak kojim se usvaja predloženi akt.

4.  Prijedlog programa ulaganja iz Fonda korištenja šuma.

Sa 24 glasa ZA usvojen Program ulaganja iz Fonda korištenja šuma.

5.  Nacrt odluke o uslovima i načinu držanju pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području na području grada Visoko.

Sa 24 glasa ZA, usvojen Nacrt Odluke

6.  Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i člana Gradske izborne komisije Visoko

Sa 19 glasova ZA, 3 PROTIV i 2 UZDRŽANA, usvojena Odluka o  imenovanju predsjednice i člana Gradske izborne komisije Visoko.

7.  Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

  • 7.1. Prijedlog odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi na dijelu parcele k.č. 2981 KO Visoko.
  • 7.2. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina parcele označene kao k.č. 2938/1  i  k.č. 2981/2 KO Visoko.
  • 7.3. Prijedlog odluke o prihvatanju poklona nekretnina označene kao k.č. 40/7 KO Kula Banjer.
  • 7.4.Prijedlog odluke o prihvatanju poklona nekretnina označene kao k.č. 1930/4 KO Koložići.

Sa 24 glasa ZA, usvojeni prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti.

8.  Prijedlog odluke o davanju na korištenje nekretnine parcela k.č. 183/1 KO Dobrinje.

Sa 24 glasa ZA usvojen Prijedlog odluke.

9.  Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Grada Visoko za 2020. godinu.

Sa 24 glasa usvojen Izvještaj.

10. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području Grada Visoko u 2020. godini i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja.

Sa 24 glasa ZA usvojena informacija.

11. Informacija o  socijalnom stanju stanovništva Grada Visoko.

Sa 24 glasa ZA usvojena informacija.

12. Vijećnička pitanja i inicijative.

Vijećnici su bili zadovoljni dostavljenim odgovorima, a inicijative i pitanja uputili su sljedeći vijećnici: Nikola Pekić, Bajro Fejzić, Belmin Zukan, Admir Babić, Almir Ljeskovica, Tarik Halilović i Edin Džafić.

Sjednici su prisustvovali predsjednici Savjeta Mjesnih zajednica sa područja našeg grada, te direktori, v.d. direktora i neki od predsjednika Upravnih i Nadzornih odbora ovih ustanova iz prethodnog mandata.