Izvještaj sa 4. sjednice Gradskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Grada Visoko danas je održana 4. sjednica Gradskog vijeća Visoko.

Dnevni red je usvojen sa 25 glasova ZA, a na sjednici se raspravljalo o 8 tačaka Dnevnog reda, koje su izglasane slijedećim redoslijedom:

  1. Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa 25 glasa ZA.

  1. Nacrt budžeta Grada Visoko za 2020. godinu

Gradsko vijeće je usvojilo Nacrt budžeta Grada Visoko za 2020. godinu sa 16 glasova ZA, 7 PROTIV, 2 UZDRŽANA.

  1. Nacrt odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2020. godinu

Gradsko vijeće je usvojilo Nacrt odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2020. godinu sa 23 glasa ZA i 2 UZDRŽANA.

  1. Nacrt programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020. godinu

Nacrt programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020. godinu usvojen je sa 16 glasova ZA i 8 UZDRŽANIH.

  1. Prijedlog odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i ublažavanje klimatskih promjena

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog Zaključka usvojilo sa 25 glasova ZA.

  1. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:
  • Prijedlog odluke o davanju podrške adaptacije objekta za potrebe Medžlisa Islamske zajednice Visoko

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog Zaključka usvojilo sa 25 glasova ZA.

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2019. – 30.09.2019. godine

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog usvojilo sa 15 glasova ZA, 1 PROTIV i 9 UZDRŽANIH.

  1. Vijećnička pitanja i inicijative

Nove inicijative uputili su vijećnici Elvedin Šabanović, Mirza Bukić, Melina Pirija i Emir Džafić.