Izuzetan opis visočkih tabaka iz 1901. godine (IV dio)

… Po predanju, ne zna se da li su dotični stanovnici prije osmanlijske vlade u Bosni, u Visokom tjerali tabačluk.

Pripovijeda se da se za prvo vrijeme osmanlijske vladavine tabačluk u Visokom obično vodio po privatnim kućama, a da su im samo stupe bile na rijeci Fojnici, te da se poslije, odredbom vlasti zbog zdravstvenih razloga, prenio cijeli tabački zanat od stanova k vodi, gdje se u društvu sav tabački posao morao voditi.

Veli se, da je iz najprvog vremena, kad se tabačko društvo odredbom osmanlijske vlasti radom sjedinilo u današnjoj tabahani, dobilo svoje današnje ime „tabački esnaf“ i da su tada ovdašnje zanatlije morali među sobom kao društveno tijelo ustrojiti i neki društveni red, koji je osmanlijska vlada fermanom potvrđivala, a da je sama vlada češće po svome, za to određenom, osmanlijskom činovniku iz Carigrada pregledala tabačke esnafe.

Glavni, fermanom proviđeni nadzor nad tabačkim esnafom vodio je „ahija“. U obitelji Ahića u Visokom još se i danas čuva jedan taki ferman i dva „tuga“ tj. metalne jabuke iz kojih vise pramenovi konjske dlake, koja je vrijedila ko društveni barjak.

Dužnost ahije bila je paziti na dobru učinu kože, dogovorno s agama određivati i utvrđivati cijenu koža, kao i stvari, koje su tabačkom zanatu potrebne, paziti i držati mir i red i voditi brigu o sigurnosti tabačkog posjeda, pa i izricati i provoditi pravdu u tabačkom osoblju, ukoliko je to zasijecalo u tabačko esnafsko društvo.

U njegov je djelokrug također spadalo osposobljenje tabačkog šegrta za iščiju (majstora). Ovo je činjeno potpunom esnafskom svečanošću, u prisutnosti dotičnih esnafskih aga, iščija i ahije, a kadikad i u prisustvu osmanlijskog činovnika, te se tom prilikom uz dovu novom osposobljeniku svečano uručivao od njegova majstora „testir“ tj. klupa na kojoj se kože čiste, demir kojim se to radi i od ahije na komadiću kože urezan nišan (obilježje) za njega, kojim se smije samo njegova koža označivati.

Od toga časa smatrao bi se osposobljenik potpunim pravim članom, sa svima pravima tabačkog esnafa.

Ne zna se, je li ili nije tabački esnaf u Visokom imao kakva pisana društvena pravila ili se taj posao rukovao samo osmanlijskom vlasti i fermanom preko ahije, ali istina je da su velikom strogošću bdjeli i ahija i vlasti nad životom ovog esnafa.

Kraj

Izuzetan opis visočkih tabaka iz 1901. godine (I dio)

Izuzetan opis visočkih tabaka iz 1901. godine (II dio)

Izuzetan opis visočkih tabaka iz 1901. godine (III dio)