Izračunajte koliko poreza plaćate na svoju platu

Dan poreske slobode je simboličan dan na koji je bh. društvo (građani i privreda) teoretski kreiralo dovoljno prihoda da plati poreze koji će biti prikupljeni u tekućoj godini.

“Do danas smo radili da bismo platili ukupan iznos PDV-a, akciza/trošarina, putarina, doprinosa za penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, porez na dohodak i dobit, te druge manje poreze, takse i naknade”, navodi se u saopćenju iz MojPorez.ba.

Ovim povodom predstavili su ažuriranu platformu MojPorez.ba na kojoj možete izračunati Vaš Lični dan poreske slobode– dan kada prestajete raditi za plaćanje poreza, i počinjete raditi za sebe. Ovaj alat korisnicima omogućava da na osnovu sopstvenih primanja i potrošačkih navika saznaju koliko poreza plaćaju na mjesečnom i godišnjem nivou, po kojim osnovama, te na šta se tačno troši novac koji radnici kroz svoja primanja i potrošnju uplaćuju u javne budžete.

Šta se promijenilo u odnosu na prethodni period?

Ova godina je primarno obilježena ekonomskom stagnacijom uzrokovanom COVID-19 pandemijom. To je uveliko uticalo na smanjenje prognoze ukupne vrijednosti bruto domaćeg proizvoda (BDP-a), kao i iznosa poreza koji će biti naplaćeni od strane poreskih uprava. Stoga je porezni teret društva manji u poređenju sa prethodne dvije godine. U 2019. godini, građani BiH su radili 161 dan, dok su 2018. godine radili 162 dana za plaćanje poreza. Ove godine, očekivani makroekonomski pokazatelji prognoziraju vraćanje poreskih prihoda na nivo iz 2017. godine, kada je Dan poreske slobode BiH padao na 2. juni – 2020. godine bh. društvo je 154 dana kreiralo prihode za plaćanje poreza.

Šta sve plaćamo kroz poreze?

Građani BiH kroz plaćanje svojih poreza i doprinosa plaćaju javne usluge koje koriste, a svijest svakog pojedinca o iznosu novca koji na mjesečnom i godišnjem nivou izdvaja u te svrhe može značajno uticati na odgovornost donosioca odluka pri raspolaganju budžetskim sredstvima. Primjera radi, u posljednje dvije godine, najviše poreskog novca je potrošeno na penzije i socijalnu zaštitu, zdravstvo, te opšte javne usluge, a tačan iznos potrošen na pojedinačne javne funkcije, kao i iznos prikupljenih poreznih sredstava se može pronaći na www.mojporez.ba. Platforma ima edukativnu ulogu, a građani i građanke će nakon korištenja platforme znati koliko svog novca izdvajaju za pojedinačne javne usluge, na osnovu čega mogu donijeti sud o zadovoljstvu za pružene usluge.

N1