Izdate preporuke za bh. stanovništvo: Ovako ćete smanjiti rizik od infekcije koronavirusom

Federalno ministarstvo zdravstva, a prema preporukama SZO i prema pravilima Međunarodne zdravstvene regulative (IHR), izdalo je preporuke za bh. stanovništvo sa uputama kako da smanje rizik od infekcije koronavirusom.

Stanovništvu se preporučuje:

 • Pridržavanje mjera opšte i lične higijene (redovno pranje ruku sapunom i toplom vodom ili dezinfekcija alkoholom.
 • Ukoliko kišete i kašljete potrebno je usta prekriti maramicom ili savijenim laktom.
 • Izbjegavati bliski kontakt sa osobom koja ima respiratorne simptome – prehladu ili bolest nalik na gripu.
 • Održavanje higijene okoline, odnosno čišćenje i dezinfekcija površina, predmeta, igračaka…
 • Provjetravanje prostorija.
 • Temeljito iskuhavanje jaja i mesa.
 • Izbjegavanje nezaštićenih kontakata sa domaćim ili divljim životinjama.

Preporuke za uposlenike koji dolaze u kontakt s velikim brojem ljudi su:

 • Da koriste jednokratne (hirurške) maske
 • Da izbjegavaju bliski kontakt (razgovor bez maske, socijalne kontakte tipa rukovanja, zagrljaja i slično) sa svima u toku radnog vremena
 • Da peru ruke sapunom u svakoj prilici
 • Da izbjegavaju masovna okupljanja (socijalne kontakte/druženja) bez potrebe i zaštite.

U Federaciji Bosne i Hercegovine nadležno resorno ministarstvo, Federalno ministarstvo zdravstva koordinira aktivnosti, a prema preporukama SZO i prema pravilima Međunarodne zdravstvene regulative (IHR).

Koordinaciono stručno tijelo je u stalnom kontaktu sa svim relevantnim institucijama u BiH, zavodima za javno zdravstvo u Federacij BiH, kao i Svjetskom zdravstvenom organizacijom, aktivno prati situaciju, te će, u skladu sa preporukama SZO, poduzimati potrebne mjere.

U skladu s obavezama iz Međunarodne zdravstvene regulative (IHR, 2005), sve zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) zajedno rade na zaštiti globalne zdravstvene sigurnosti.

Obaveza zemalja članica, uključujući Bosnu i Hercegovinu, je spriječiti, zaštititi, nadzirati i pružiti javnozdravstvenu reakciju na međunarodno širenje bolesti na način koji je razmjeran i ograničen na rizike javnog zdravlja.