IZDALEKA SE OLOVKA ŠILJI

Visočki politički subjekti mudro šute i prate vragolije na višim nivoima za koje je i Rubikova kocka obična mala maca. Razumljivo, slijede lokalni izbori koji će po mnogo čemu biti izazovniji. Mnoge stranke su se odrekle nekih atributa iz samog imena, a statut je prestao biti obavezna literatura – lektira koju niko ne čita.
Visočki politički subjekti ne miruju, iza kulisa najistrajniji, najmudriji i najodgovorniji vrše unutarstranačke „popravke“, a ima posla. Svi hoće dobre rezultate, možda i zaslužuju – a treba to pokazati i dokazati biračima koji su sve više i više (opravdano) probirljiviji.
Za lokalne izbore nema univerzalnog programa, već krojiti namjenski za svaku ulicu, svaki zaseok, odabrane ciljne grupe. Svaka mjesna zajednica će navoditi vodu na svoj mlin i svoje kandidate. Ideološki partijski pristup se može pomnožiti sa nulom – mijenja se vrijeme i ljudi u njemu.
Naredni lokalni izbori će tražiti mnogo mudrosti i takta. Osjećam da će „obraz“ imati veći značaj nego progrmirani ili poluprogramirani mediji. Ako se još obezbijedi neki oblik elektronskog načina glasanja, pomrsiće se ustaljene forme i svaki glas će biti zlata vrijedan. Uopće nije prerano za ovo štivo – izdaleka se olovka šilji.
/szž/