Izborna skupština Frame Bosne Srebrene u Visokom

Protekli vikend, od 31. 1. do 2. 2. 2020. godine, u Konviktu naše Škole održana je Područna skupštini Frame Bosne Srebrene i izabrano novo područno vijeće, koje će ovo bratstvo voditi sljedeće dvije godine.

Izabrani su:

Predsjednica: Ana Jurić (Frama Visoko)
Potpredsjednica: Ana Duno (Frama Kiseljak)
Voditelj formacije: Ivan Pilić (Frama Uskoplje)
Tajnica: Kristijana Bavrka (Frama Bučići)
Blagajnica: Petra Vukadinović (Frama Vitez)

Novoizabrano vijeće zahvalilo se starom Područnom vijeću na radu i nesebičnom služenju u protekle dvije godine, a sami su rekli da će se potruditi biti vjerni u služenju kao i oni.

Svima želimo obilje Božjeg blagoslova u daljnjem radu.

Mir i dobro!

Frama Konvikt Visoko