Iz riznice Zavičajnog muzeja Visoko: Fotografija žena u bogatoj narodnoj nošnji

Fotografija dvije žene u narodnoj nošnji dio je bogatog sadržaja Fototeke Zavičajnog muzeja Visoko. Autor fotografije je Ladislav Laci Šajber, inžinjer hidraulike iz Visokog. Na slici su dvije žene, fotografisane ispred kuće u bašti ispod vinove loze.

Nošnja žena na fotografiji je veoma bogata, sastoji se od tkanih pregača, vezenih košulja i suknji sa bogato ukrašenim jelecima. Na glavama se nalaze ženski fesovi ukrašeni nakitom i cvijećem, a oko vrata nose dukate. Fotografija je nastala u periodu između dva svjetska rata. Bez podataka o mjestu nastanka.

Fototeka Zavičajnog muzeja Visoko, podzbirka „ Period pred II svjetski rat“ inv.br.818/114.