Isplate penzija na kućnu adresu putem BH Pošte

Obavještavamo naše korisnike koji penzije primaju putem BH Pošte da će svoje penzije kao i do sada dobiti na kućnu adresu.

Isplata penzija kreće početkom naredne sedmice i BH Pošta će, poštujući usvojene mjere Kriznog štaba, koje se odnose na oprez u komunikaciji sa korisnicima penzija, nastojati u što kraćem roku završiti isplatu.

Preventivne mjere zaštite

Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusa, te zbog zaštite radnika BH Pošte i korisnika naših usluga, BH Pošta ulaže maksimalne napore da naši korisnici ne budu uskraćeni za naše usluge, uključujući i sve korisnike penzija, da i u ovim vanrednim uslovima rada svoje penzije dobiju na kućnu adresu.

S tim u vezi, korisnici koji svoje penzije primaju na kućnu adresu dužni su u cilju svoje zaštite i zaštite radnika BH Pošte, prilikom posjete poštonoše nositi zaštitne maske i rukavice. Također, preporuka je da svaki korisnik penzije obezbijedi olovku za potpis čeka, kako bi se i na taj način smanjila mogućnost zaraze. Molimo naše korisnike da se pridržavaju navedenih mjera zaštite.

Korisnici kojima je izrečena mjera zdravstvenog nadzora

Za one korisnike koji su u posebnoj zdravstvenoj izolaciji, poštonoša će iznos penzije zajedno sa čekom prethodno ubaciti u kovertu, pozvoniti na vrata, te ostaviti kovertu ispred vrata.

Korisnik penzije je dužan u prisustvu poštonoše uzeti kovertu, izbrojati novac, potpisati ček te isti vratiti u kovertu i kovertu ostaviti ispred vrata. Poštonoša će za to vrijeme biti na preporučenoj udaljenosti od najmanje 2 metra, nakon čega će preuzeti kovertu sa potpisanim čekom.

Na taj način će se smanjiti vrijeme neposrednog kontakta poštonoše i korisnika.

Podsjećamo da su radnici BH Pošte uz zdravstvene i radnike u prodaji, jedni od najizloženijih zarazi korona virusom, te molimo korisnike penzije za razumijevanje i poštivanje propisanih mjera prilikom isplate penzija.

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo