Isplata dodijeljenih sredstava za stambeno zbrinjavanje boraca

Nakon provedenog Javnog oglasa za ostvarivanje prava na pomoć / dodjelu novčanih sredstava braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu rješavanja stambenog pitanja u 2019. godini, a na osnovu Obavijesti Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, utvrđena je lista 18 korisnika sa područja grada Visoko koji su ostvarili pravo na pomoć u rješavanju stambenog pitanja za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 117.500 KM.

Obavještavaju se korisnici sa liste da je uplata sredstava izvršena 13.01.2020. godine na transakcijske račune.

PRILOG: Lista kandidata sa područja grada visoko koji su ostvarili pravo na pomoć u rješavanju stambenog pitanja